#RecoverGPWales

Mae angen i chi ysgrifennu at eich Aelod o’r Senedd i sicrhau bod dyfodol meddygon teulu yn cael ei sicrhau i wella iechyd a chefnogi cymunedau'r genedl wrth i ni barhau i fynd i'r afael â'r pandemig hwn.

To access an English language version of this campaign please click here.